Kære medlemmer/Dragør SeniorBo

Siden generalforsamlingen i marts har vi ligget lidt stille – ikke på den lade side men med mange møder, sonderinger mv. Så kom en lang sommerferie, efterfølgende har vi op til budgetforhandlingerne i kommunen haft et par konstruktive møder med flere politikere og andre. Vi havde en positiv forventning om, at vores ønske om en lille bid af Engvejs-arealet (som ikke indgik i tidligere forhandlinger) kunne imødekommes, og det indgik da også i forhandlingerne. Dog må vi konstatere, at store sager som kystsikring, varmesituationen, børn og ældre havde stærkt fokus, og vi druknede nok lidt i disse (også) vigtige problemstillinger. Samtidig er der ved at blive skabt en forståelse for, at demografien i Dragør ændrer sig i disse år – der bliver flere og flere ældre – aktive seniorer, som ikke er plejekrævende, men ønsker færre kvadratmeter og gerne vil af med store huse, samt ældre der kræver pleje.
Kommunalbestyrelsen ved, at den er nødt til at forholde sig til denne meget presserende dagsorden, og vi har i hvert fald været med til at sætte en dagsorden og holde fokus på denne problematik. Lige p.t. kan vi ikke pege på et konkret sted vi kan bygge, men vi arbejder stadig på at finde et sted og giver ikke op. (Møllevej, som tidligere har været omtalt, bliver svær pga. landzone og støjzone beliggenheden). Vi er godt og grundigt hegnet ind af mange ”mure” – der er ikke meget jord at lege med. Vi er i tænkeboks, men også i arbejdstøjet, og I vil snart høre mere fra os, om hvordan vi vurderer situationen, og den proces vil I selvfølgelig blive inddraget i.
Der er forlydende om, at der holdes et stormøde efter jul med fokus på seniorer og ældre/deres boligsituation – dette arbejde vil vi indgå konstruktivt i. I hører nærmere, når det bliver aktuelt. Vi bliver ved med at presse på.

Bedste hilsner
Nina Nørgaard
Formand Dragør SeniorBo
www.seniorbo2791.dk
29.9.2022

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.