• Udarbejdelse af pjece
  • Besøg og orientering om en række bofællesskaber, f.eks: Hjorteparken (Farum), Kamelia Hus (Valby), Almanakken (Allerød), Bovieran Ishøj), m.fl.
  • Deltagelse i konference/Nordhavn om (senior)bofællesskaber, hvor vi fik en række kontakter og særdeles nyttig viden om koncept/oprettelse/finansiering mv.
  • Læserbrevskampagne Dragør Nyt og Dragør Nyheder.dk
  • Møder med alle kommunalbestyrelsens partier, som bakker vores projekt op - "en gave til byen" - fokus på Engvej
  • Udarbejdelse af skitse/modeller for at konkretisere vores ønsker/planer - til fremvisning på kommende generalforsamling (fastsat til marts udskudt p.g.a.Covid19)
  • Deltagelse i konference om Bovieran konceptet med gennemgang af regler for etablering af andelsboligforening
  • Rekruttering af medlemmer til foreningen – p.t. 30-35
  • Møder med arkitekter/ investorer
  • Forhandlinger med kommunen og en række investorer
  • Etablering af hjemmeside