Bestyrelse:
Nina Nørgaard (formand)
Niels Strange (næstformand)
Richard Berg-Larsen (kasserer)
Henning Fuchs (medlem)
Jørn S. Larsen (medlem)
Tilknyttet medlem til varetagelse af sekretæropgaver: Birgitte Jakobsen