Nina Nørgaard (formand)
Niels Strange (næstformand)
Henning Fuchs (kasserer)
Richard Berg-Larsen (medlem)
Jørn S. Larsen (medlem)
Jan Philip Rasmussen (Suppleant)
Bent Mütze (Suppleant)
Tilknyttet medlem til varetagelse af sekretæropgaver: Birgitte Jakobsen