Nyhedsbrev Februar 2021

Kære medlemmer,

Håber I er kommet godt ind i 2021 på trods af Corona, vinterstorme mv. Jeg benytter lejligheden til at ønske godt nytår og til en opdatering vedr. foreningens fortsatte arbejde her i 2021.

På hjemmesiden kan I under nyheder se sidste brev til KB fra november, som primært handlede om Engvejsgrunden og vores ønske om at bebygge en del af den med seniorboliger. Som I ved har flertallet i KB indgået en aftale om udarbejdelse af et lokalplansforslag til belysning af muligheden for at etablere et bofællesskab for seniorer samt et grønt område som aktivitetspark. I meget korte træk. Historikken er beskrevet i dette brev, og siden da har der været afholdt en række møder i Øko-udvalget og KB, hvor Engvejs-grunden (sammen med en lang række andre pkt.) har været diskuteret. Vi abonnerer på dagsordener og ref. (det har alle mulighed for), så vi kan følge med i beslutningsprocesserne, og vi har haft mulighed for uofficielt at tale med politikere om processen. Ikke mindst har vi argumenteret for at forkorte tidsplanerne, og det er lykkedes i et vist omfang.

Processen er p.t., som I kan læse mere grundigt om via dette link https://www.dragoer.dk/politik-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/kommunalbestyrelsens-moeder/2021-02-04-1900-1258/

Vedtaget på KB mødet den 4.2.21 under pkt. 15.

Hovedpunkter: Udarbejdelse af handleplan, borgerinddragende proces, (i lighed med den model der er anvendt i forbindelse med kystsikringen) evt. udbud sættes i gang i 2021 – antal boliger 24-48 (alt efter arealtildeling) – i kombination med aktivitetspark m.m.
Hvis tidsplanen ikke holder, og det kan meget vel være, forestiller man sig, at der kan arbejdes med et scenarie vedr. en detailplan. Kunne være mere overskueligt. – Men I kan grundigt læse om processer/baggrundsmateriale i referater fra en række møder – ref. er tilgængelige på nettet.

Engvejs- arealet er jo vores topprioritet, vi har arbejdet med det gennem lang tid – det vedbliver vi selvfølgelig med, og det vil lykkes!! – Men det er kun første skridt - der er jo mange flere seniorer i Dragør end de der er medlemmer af vores forening. Og derfor bør vi ikke stoppe med Engvej!?

Generalforsamling 2021

Iflg. vores vedtægter skal vi afholde generalforsamling senest i marts måned med indkaldelse 30 dage før. Desværre kan vi allerede nu – i lighed med sidste år- se, at det nok ikke bliver muligt at forsamles i marts, men vi holder øje med restriktioner og vurderer situationen løbende. I får en melding senere, hvor vi håber at kunne fastsætte en dato. Vi kan bekræfte, at betalt kontingent gælder til og med generalforsamlingen, uanset hvornår den afholdes.
Hvis I har ønsker/ forslag til denne eller andet vedr. foreningen, hører vi meget gerne fra jer.

Bedste hilsner og på gensyn!
På bestyrelsens vegne
Nina Nørgaard
www.seniorbo2791.dk

Du kan downloade dette nyhedsbrev her.

One Reply to “Nyhedsbrev Februar 2021”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.