Generalforsamling/

Dragør SeniorBo 29.3.2023

Beretning

Kære generalforsamling, kære medlemmer og gæster!

Her følger bestyrelsens beretning for perioden marts 2022 til marts 2023.

Først til baggrund: Det er allerede 4 år siden vores forening blev stiftet i efteråret 2019, hvorefter vi hurtigt fik en række medlemmer. Efterfølgende kom nye medlemmer til. Det var et godt signal, der understregede det voksende behov for seniorboliger og seniorpolitik i Dragør, som i mange andre egne af DK.

Som I ved, ligger beretningerne fra de sidste års generalforsamlinger på vores hjemmeside seniorbo2791.dk, så medlemmer og andre kan informere sig også om arbejdet de første år. I finder dem under Nyheder/Generalforsamling. Her vil også denne beretning blive lagt.

Her følger en orientering om arbejdet siden sidste generalforsamling i 2022. I denne periode har foreningen været ledet af en bestyrelse på 5 personer:

 

Nina Nørgaard, formand

Niels Strange, næstformand

Richard Berg-Larsen, kasserer

Henning Fuchs, medlem

Jørn S. Larsen, medlem

Jan Philip Rasmussen har deltaget som suppleant.

Bent Mütze er indtrådt som suppleant

Birgitte Jakobsen har været tilknyttet bestyrelsen som referent i perioden

 

Det sidste lange stykke tid har selvfølgelig været præget af arbejdet med at skaffe en grund/e, hvor vi kunne bygge og bo. Vi har været omkring Jægervej, Engvej, Sdr. Tangvej, Møllevej, m.fl. Især Engvejs-arealet har vi, som I ved, brugt rigtig meget tid og energi på. En surrealistisk proces, som nu er skudt til hjørne efter kommunalvalget. I konstitueringsgrundlaget mellem C, V og A skrives der: ” Hvad angår Engvejsarealet stilles de respektive konstitueringsparter frit i den videre proces”.

Vi har også i 2022 været aktive, lavede bl.a. en omfattende læserbrevskampagne, har deltaget i mange møder, og i hvert fald er der ikke nogen politikere her i kommunen nu, som ikke kender til SeniorBo. Måske er de også begyndt forstå forskellen på ældre- og seniorpolitik, en meget væsentlig sondring, især da behovet for seniorboliger/fællesskaber vokser. Samtidig viser en nylig undersøgelse, at folk der bor i seniorbofællesskaber trækker 17% mindre på den kommunale sundhedstjeneste. En interessant iagttagelse.

En politik på området mangler i høj grad. En vigtig prioritering skulle man synes. En handske, som eksempelvis Venstre har taget op, og de indkalder snart til et møde om kommunens ældre-og seniorpolitik på byudviklingsområdet. Vi har deltaget i flere konstruktive møder med bestyrelsesformand Erik Skovgaard Nielsen og var glade, da han tilbød at komme her i dag med et oplæg om de videre planer. Det har vi hørt om nu.

Siden sidste generalforsamling har vi også arbejdet med ejerne af en grund på Møllevej – meget velegnet, og de ville gerne sælge til os, men slutresultatet blev, at det var en umulig opgave pga. af støj/landzoneregler – vi måtte konstatere, at vi er hegnet ind af – restriktioner, der bl.a. er en konsekvens af lufthavnen, der ligger udenfor kommunens område.

Sideløbende har vi haft fokus på området på Sdr. Tangvej, hvor der iflg. den nye kommuneplan kan bygges boliger på et område, der tidligere var udlagt til erhverv – 4 matrikler her har sammen indgivet 2 ansøgninger til KB om bebyggelse, som vi ikke er del af. Ikke en seniorvenlig bebyggelse i sin nuværende form. Man kan læse nærmere om disse og behandlingen af dem på kommunens hjemmeside – her ligger et fyldigt materiale.

Men vi er i gang med sonderinger i forhold til øvrige dele af området og har indgået en samarbejdsaftale med Kuben Management med henblik på en senere ansøgning. En langsommelig proces, men vi er indstillet på, at det skal lykkes i sidste ende – med Dragørs demografiske udvikling er det en absolut nødvendighed. Det er ikke nogen hemmelighed, at det har været op ad bakke, og at processen er mere vanskelig end vi havde forestillet os. Vi tog en grundig diskussion i bestyrelsen om det fortsatte arbejde i foreningen, men alle var enige om, at vi har erhvervet værdifuld viden og læssevis af erfaringer - og trods alt fået skubbet vores ”sag” videre – blot er vi nødt til at væbne os med tålmodighed – det går ikke så hurtigt, som vi havde regnet med. Men der er positive takter, og vi vil mase på i den nye bestyrelse.

Vigtigt at slå fast er det, at vi arbejder ud fra vores fælles værdigrundlag – som beskrevet i Præsentation og Vision for SeniorBo i Dragør på hjemmesiden seniorbo2791.dk i samarbejde med mange gode kræfter – i vores forening og udenfor.

Jeg vil slutte denne korte beretning med at takke mine bestyrelseskolleger, referent og medlemmer for et godt samarbejde i det forløbne år. Nu må vi se, hvordan vi kommer videre. Vi ønsker jeres hjælp og støtte til den proces – den har vi også fået fra aktive borgere og rådgivere, stor tak for det.

Med disse ord overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

 

Nina Nørgaard

Formand

www.seniorbo2791.dk

 

Du kan downloade beretningen her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.