Kære medlemmer af Dragør SeniorBo

Julekrans

Som I ved er Dragør en sort plet på danmarkskortet, hvad angår seniorboligfællesskaber, og med vores omkring 70-80 medlemmer viser det, at der er et stort behov i Dragør for den type boligformer. Udviklingen af aldersdemografien i Dragør indikerer, at der bliver en øget gruppe af ældre i tiden fremover.

Ældre i Dragør er ofte sunde, aktive borgere, som ønsker andre bo- og samværsformer.

Det faktum bør og skal Dragørs kommunalpolitikere forholde sig til. Det har de sådan set også gjort op til kommunalvalget i sidste måned – seniorfællesskaber og seniorpolitik er blevet sat på lystavlen efter vores kampagne i Dragør Nyt på møder, i DragørNyt og på nettet. Så vidt så godt!

Nu er valget overstået, og den nyvalgte kommunalbestyrelse skal til aktivt at forholde sig til problematikken – ikke bare med ord men også i handling. – Bebyggelse på Engvej er foreløbigt skudt til hjørne. – Alle er fritstillet, og hvad så? Vi forventer ikke at politikerne skal pege på aktuelle grunde, dem er der ikke så mange af – derimod forventer vi, at de baner vej for alternative løsninger, som vi vil fremlægge, og at de ikke lægger forhindringer og langsommelighed i vejen. Vi regner med opbakning og evt. dispensationer.

Vores bestyrelse har været aktivt involveret vedr. Engvej, har fremlagt høringssvar og meget mere – men nu skal vi til (og den proces har været i gang simultant med Engvej) at kigge på andre løsninger i kommunen. Bl.a. Sdr. Tangvej er i spil, men også andre arealer er interessante. Det vil I blive nærmere orienteret om, når vi er kommet lidt videre. Vi har heldigvis et rigtig godt samarbejde i vores bestyrelse, med mange forskellige kompetencer, og vi arbejder ihærdigt på at lykkes med at få bygget bofællesskaber.

I valgkampen har vi deltaget aktivt i møder og debatter mv. – og har fået etableret gode kontakter til politikere og andre beslutningstagere i kommunen. Dette kontaktnet er uvurderligt og kan danne baggrund for de næste faser. - Vil benytte lejligheden til her at ønske jer en rigtig glædelig jul og godt nytår - og ser frem til at møde jer på forårets generalforsamling.

Hold øje med hjemmesiden, hvor vi løbende lægger info ind – kontakt os gerne, hvis I har spørgsmål eller forslag.

Bedste hilsner på bestyrelsens vegne

Nina Nørgaard, formand

www.seniorbo2791.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.