Seniorpolitik – hvordan kommer vi videre? (Dragør Nyt 3.11.21)

  • Vi efterlyser en fremtidsrettet senior/ældrepolitik i Dragør?
  • Senior-og ældrepolitik er uløseligt forbundet
  • 93% mener det har hævet deres livskvalitet/sundhed at flytte i seniorfællesskab
  • Hvordan gør vi det nemmere at etablere bofællesskaber i Dragør?
  • Svar ønskes nu!

Man tror ikke sine egne øjne, når man læser bemærkninger fra forvaltningen til By- Erhvervs- og Planudvalgets møde den 2.11 om bl.a. Engvejs-arealet/høringssvarene, indstillingen til udvalget, samt Morten Dreyers læserbrev i sidste nr. af Dragør Nyt.

Jeg citerer: ”uværdigt”, ”ansvarsløst”, ”larmende ubeslutsomhed” fra forvaltning og politikere. – Trafikanalyse, plananalyse, tekniske undersøgelser skal nu sættes i gang – hvorfor har grundlaget ikke været på plads, inden først 6 interessenter brugte meget tid, energi, ressourcer og penge til stor fremlæggelse på Rådhuset for mere end et år siden – efterfulgt af rungende tavshed. Derefter ny runde/forslag om mindre del af arealet, som nu også er skudt til hjørne. Altså en grøn plæne, der er opstået meget hysteri omkring! Imens er politikerne (med enkelte undtagelser) enten totalt tavse, eller taler om at sende i flere udvalg, blander ældrepolitik og seniorpolitik sammen i en pærevælling. Skal man le eller græde?

I SeniorBo gør vi begge dele, men så tager vi fat igen. Straks efter valget tager vi initiativ til at nedsætte et lille hurtigt arbejdende udvalg med eksperter, politikere og borgere, som har et reelt ønske om at løse det stigende boligproblem vi har og vil få i kommunen. Som i sin analyse og løsningsforslag holder sig for øje, at seniorpolitik er ældrepolitik, og vice versa. Vi kan ikke leve med, at vigtige spørgsmål i vores kommune igen og igen bliver syltet på grund af politisk uenighed og langsomhed i forvaltningen. Vi vælger vores politikere til at løse svære opgaver og gå foran med visioner og ideer. –

Det mindste man kan håbe på og forlange er, at de er lydhøre og med til at bane vej, eksempelvis når det gælder etableringen af seniorboliger, såvel som andre boliger.

Vi er en hel del Dragør borgere, der sukker efter, at der træffes visionære og konkrete politiske beslutninger her og nu - og ikke en gang om et par år eller tre!

Nina Nørgaard
Formand Dragør SeniorBo

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.