Generalforsamling i foreningen Dragør SeniorBo

Tid og sted: Tirsdag 15. juni, 2021, kl. 19-21, Wiedergården 2, Dragør

(Kedelhuset, 1.sal, lige bag Wiedergården)

Kl. 19-20 Velkomst /aftenens forløb v/Nina Nørgaard

”Når seniorer flytter sammen” v/Max Pedersen,mag.scient
Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Design

Kort pause

Kl. 20-21 Generalforsamling i foreningen Dragør SeniorBo – med flg. dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
4. Eventuelle forslag
    - Forslag fra bestyrelsen (se bilag)
5. Fastsættelse af kontingent for 2021
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
    - Valg af formand-Nina Nørgaard genopstiller
    - Valg af kasserer-Richard Berg-Larsen genopstiller
    - Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor
    - Valg af revisor-Jørgen W. Laursen genopstiller
8. Evt.

Der gøres opmærksom på, at kun medlemmer af foreningen Dragør SeniorBo, der har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.

Check vores hjemmeside for relevante dokumenter mv. på seniorbo2791.dk


Nina Nørgaard
Formand Dragør SeniorBo
nina.norgaard@live.com
www.seniorbo2791.dk

Du kan downloade dagsordenen her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.