Invitation til

Generalforsamling i foreningen Dragør SeniorBo

Tid og sted: Onsdag d. 23. marts, 2022, kl. 19-21, Wiedergården 2, Dragør

(NB!!Kedelhuset 1.sal lige bag Wiedergården)Kl. 19-20 Velkomst /aftenens forløb v/Nina Nørgaard

Oplæg om seniorbofællesskaber v/Max Pedersen,mag.scient
Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Design

Efterfølgende debat

Kort pause

Kl. 20-21 Generalforsamling i foreningen Dragør SeniorBo – med flg. dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse

  4. Eventuelle forslag (skal være modtaget senest 9.3.22)

  5. Fastsættelse af kontingent for 2022

  6. Valg af bestyrelse

  7. Valg af 2 suppleanter

  8. Valg af revisor

  9. Evt.

Kun medlemmer af foreningen Dragør SeniorBo, med betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Gæster velkomne, men uden stemmeret.

Relevante dokumenter mv. lægges på seniorbo2791.dk i beg. af marts.Nina Nørgaard, Formand

Dragør SeniorBo

nina.norgaard@live.com

www.seniorbo2791.dk