Dragør SeniorBo forår 2021

Efter mørke og kolde måneder spirer foråret frem, og det gør også arbejdet med Engvejs-
arealet, som er Dragør SeniorBo ́s hovedfokus i år.
En stor tak skal lyde til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen, som har vedtaget en
tidsplan for udnyttelsen af Engvejs-arealet, herunder SeniorBo med fleres forslag til
ændringer af de tidsterminer der fremgik af det oprindelige tidsplanforslag for Engvejs-
arealet.

Læs evt. vores nyhedsbrev fra februar - ligger på hjemmesiden seniorbo2791.dk.

På KB mødet den 4.2.21 blev den videre proces for Engvej besluttet - her beskrevet i
nogle få hovedtræk (hele planforslaget mv. kan findes i ref. fra KB 4.2):

 • Aftale om udarbejdelse af et lokalplansforslag til belysning af muligheden for at
  etablere boliger, herunder seniorboliger, samt et grønt område som aktivitetspark
  for borgere, klubber og foreninger – (siden indgåelse af en 10-årig kontrakt om
  bevaring af tennisbanerne)
 • Folder med tegningsmateriale og kommunens ønsker til anvendelse af området
 • Høring/borgerinddragelse (fx gennemført med succes i forbindelse med kystsikring-
  debatten)
 • Udbud 24-48 boliger, alt efter arealtildeling
 • Bilag med forslag til konkret tidsplan

Dragør SeniorBo ser frem til at deltage i den videre proces med borgerinddragelse – hvor
vi mener at kunne komme med konstruktive bidrag til planforslaget, herunder en
bebyggelse med forhåbentlig 24-48 boliger.

Vi har besøgt en række bofællesskaber, haft møder med arkitekter osv. for at være så
godt informeret som muligt. Det blomstrer med spændende byggeprojekter over det
ganske land, så det er ikke svært at blive inspireret.
Med dette indlæg følger en illustration (se nedenfor) – en atriummodel, med et fællesareal/
mødested hvor beboerne naturligt mødes og krydser hinanden på adgangs-”torvet” på
hver etage.

Engvejs-området kan blive en spændende nyskabelse, en oase for forskellige grupper af
borgere, der kan inspirere hinanden og udvikle nye modeller for samvær og aktiviteter.
Vi glæder os til de næste faser, herunder borgerinddragelsen, hvor vi kan udfolde vores
tanker/idéer for det samlede Engvejsareal.

Nina Nørgaard
Dragør SeniorBo

Du kan downloade nyhedsbrevet her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.