Tid og sted:  Tirsdag d. 15. juni, 2021, kl. 19-21, Wiedergården (lokale oplyses senere) Wiedergården 2, Dragør

Kl. 19-21    Velkomst /aftenens forløb   v/Nina Nørgaard

                     Oplæg om seniorboliger og seniorbyggeri med efterfølgende gruppesamtaler

                      (nærmere oplysninger følger)          

 Generalforsamling i foreningen Dragør SeniorBo – med flg. dagsorden:

    1. Valg af dirigent

    2. Bestyrelsens beretning

    3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse

    4. Eventuelle forslag

    5. Fastsættelse af kontingent for 2021

    6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

    7. Valg af revisor

    8. Evt.

Evt. forslag til behandling under pkt. 4 skal sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Der gøres opmærksom på, at kun medlemmer af foreningen Dragør SeniorBo, der har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen, men alle er velkomne til at overvære den og deltage.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til Coronaregler, som vi løbende checker, og indretning af lokale. Tilmeldingsfrist 1.6 til formanden. 

 

 

På gensyn!

Nina Nørgaard, formand Dragør SeniorBo

nina.norgaard@live.com     26 20 11 05

Du kan downloade indkaldelsen her